Udzielanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Udzielanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej telefon (048) 664-30- 93.
Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta na parterze.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek.
  2. Szkic zajęcia terenu.
  3. Projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Policji zatwierdzony przez Starostę Powiatowego w Grójcu
  4. Pozwolenie na budowę
  5. Protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD) z podkładem geodezyjnym.
  6. Projekt techniczny drogowy.

Gdzie odebrać formularze:
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego można odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pok. nr 8, a także w pok.7

Opłaty:

  1. Wysokość opłaty w znaczkach skarbowych wynosi za podanie 5 zł oraz 50 groszy (za każdy załącznik).
  2. Opłatę za powierzchnię i czas zajętego pasa drogowego wylicza pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej.
  3. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu - I piętro lub przelewem na konto: BPH PBK I O/Grójec 92 10600076 0000 421 480000 988 w ciągu 7 dni od daty otrzymania zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Zgodnie z art.35 kpa sprawy rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53.

Inne wskazówki, uwagi:
Znaczki skarbowe można także nabyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w kasie.
Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku przyspieszy termin załatwienia sprawy, ponieważ pracownik zawiadomi Państwa o przygotowaniu zezwolenia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych z dnia 24 stycznia 1986 r. Dziennik Ustaw z 1986 roku, Nr.6, poz.33 z późniejszymi zmianami.

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:
Krzysztof Furmański inspektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Załączniki:
· WNIOSEK O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.06.2003 21:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
31.07.2009 13:35 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
16.03.2006 10:27Dodano załącznik "Załącznik 2 - "
(Maciej Półtorak)
16.03.2006 10:21Dodano załącznik "Załącznik 1 - "
(Maciej Półtorak)
16.03.2006 10:20Usunięto załącznik "Wniosek o uzyskanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego"
(Maciej Półtorak)
31.12.2003 11:24 Zmiany organizacyjne Urzędu od dnia 01.01.2004 r.
(Maciej Półtorak)
31.12.2003 11:23 Zmiany organizacyjne Urzędu od dnia 01.01.2004 r.
(Maciej Półtorak)
24.06.2003 21:30 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)