Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.03.2018 09:16 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al.Niepodległości 20.
30.03.2018 09:16 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu al.Niepodległości 20.
30.03.2018 09:10 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA w WYDZIALE INWESTYCJI
28.03.2018 10:56 Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Eksploatacji Obiektów w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec.
23.03.2018 08:34 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.
22.03.2018 09:21 ZGK - Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – konserwator terenów zielonych- kierowca
14.03.2018 14:43 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 28/18 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
08.03.2018 14:23 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
21.02.2018 15:19 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego bibliotekarza – umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
16.02.2018 10:32 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - organizowanie rajdów rowerowych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna