Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2016 15:04 ZAPO - Lista kandydatów spełniajcych wymagania formalne na stanowisko specjalisty do spraw płac i pracy w księgowości w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec
11.04.2016 09:31 ZAPO - Ogłoszenie nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalisty do spraw płac i pracy w księgowości
12.02.2016 14:33 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 6/16 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku
12.02.2016 14:28 Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 5/16 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
29.01.2016 15:34 Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 200/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku
14.01.2016 14:30 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
14.01.2016 14:28 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku
05.01.2016 15:06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.
31.12.2015 10:02 Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku
17.12.2015 13:17 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna