Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2018 15:35 WI.271.36.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.
25.04.2018 14:53 WI.271.31.2018.ARO-3 Informacja z otwarcia ofert - Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej
25.04.2018 14:10 WI.271.32.2018.GM-7 Informacja z otwarcia ofert - Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności w Grójcu
18.04.2018 13:00 WI.271.29.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
11.04.2018 13:17 WI.271.28.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki
04.04.2018 14:37 WI.271.24.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów- II etap
04.04.2018 14:36 WI.271.25.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi gminnej nr 64 w Mieczysławówce oraz utwardzenie działki o nr ewid. 278/15 w Lesznowoli
04.04.2018 14:26 WI.271.26.2018.GM-7 Informacja z otwarcia ofert - Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
28.03.2018 14:15 WI.271.23.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na odnowę oznakowania poziomego w Grójcu
28.03.2018 14:11 WI.271.27.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa betonowego z recyklingu do celów drogowych

1 2 3 4 5 6 następna