Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2017 14:25 WI.271.42.2017.PJ Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku
19.12.2017 15:28 WI.271.41.2017.PJ I N F O R M A C J A dotycząca przetargu nieograniczonego na usługi związane z odpadami w 2018 roku
14.12.2017 15:09 WI.271.40.2017.PJ INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku
12.12.2017 14:59 WI.271.39.2017.GM-3 Informacja z otwarcia ofert: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018r.
05.12.2017 15:19 WI.271.38.2017.PJ INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku.
10.11.2017 14:54 OR.271.2.2017.SJB Informacja z otwarcia ofert - sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
11.10.2017 15:12 WI.271.36.2017.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - „Tłuczniowanie dróg na terenie gminy Grójec”
11.09.2017 14:08 WI.271.35.2017.JK-3 Informacja z otwarcia ofert - Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec
01.08.2017 07:51 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa IV – usuwanie śniegu z ulic i parkingów miasta
01.08.2017 07:47 WI.271.31.2017.PJ Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec grupa III – odśnieżanie ulic i dróg gruntowych w mieście i na wsi – południowa część gminy

1 2 3 4 5 następna