Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2017 13:15 Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,1543 ha, położonej w mieście Grójec, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 553/7 i 554/2.
26.10.2017 12:59 Informacja o wyniku z drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości przeprowadzonego w dniu 25 października 2017 roku.
20.09.2017 11:31 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 11/10 położonej w obrębie Kośmin gm. Grójec
08.09.2017 12:43 Informacja o wynikach z drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności gminnego gruntu niezabudowanego przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2017 roku.
16.08.2017 14:34 Informacja o wyniku z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Słomczynie
27.07.2017 12:57 Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Grójec
31.05.2017 14:58 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Słomczyn, gminy Grójec.
24.05.2017 14:23 Informacja o wyniku z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości przeprowadzonego w dniu 17 maja 2017 roku.
11.04.2017 11:36 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 11/10 położonej w obrębie Kośmin gm. Grójec
08.03.2017 13:50 Informacja o wynikach z pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż prawa własności gminnych gruntów niezabudowanych przeprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku.

1 2 następna