Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2018 15:10 WI.271.2.2018.JMA-3 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
18.01.2018 15:08 WI.271.1.2018.JMA-3 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec
18.01.2018 15:03 02/2018 Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 120,00 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla działalności krytej pływalni, preferowana działalność gastronomiczna- lokal wyposażony w sprzęt).
17.01.2018 13:24 WI.271.6.2018.JMA Przetarg nieograniczony - Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym.
17.01.2018 13:23 WI.271.5.2018.JMA Przetarg nieograniczony - Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec
15.01.2018 13:32 WI.271.4.2018.ARO Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu
11.01.2018 15:19 WI.271.2.2018.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
11.01.2018 15:05 WI.271.1.2018.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec.
11.01.2018 14:29 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie
05.01.2018 13:46 Nr sprawy: 01/2018 Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Drogowców 12 w Grójcu o powierzchni użytkowej 120,00 m² .

1 2 3 4 5 6 następna