Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2017 14:26 WI.271.42.2017.PJ Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym - utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku
27.12.2017 14:23 WI.271.39.2017.GM-4 Udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018r”
21.12.2017 12:13 WI.271.41.2017.PJ Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym - usługi związane z odpadami w 2018 roku.
15.12.2017 09:29 WI.271.40.2017.PJ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku
06.12.2017 12:50 OŚ.271.38.2017.PJ Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu „przetarg nieograniczony” - odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku
01.12.2017 07:40 WI.271.37.2017.GM-7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r.”
17.11.2017 15:01 OR.271.2.2017.SJB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
07.11.2017 15:07 ZGK - OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego, ustnego na stawkę czynszową lokali użytkowych położonych w Grójcu przy Placu Wolności 1 :/ z wyłączeniem prowadzenia działalności gastronomicznej/.
07.11.2017 07:34 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grójec
27.09.2017 13:12 ZGK-III-71441/06/17 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 5 o powierzchni użytkowej 26,80 m2

1 2 3 4 5 6 następna