Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2018 15:11 GP. 6733. 22-23. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE w Woli Worowskiej gm. Grójec oraz Budowie odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 153 w Woli Krobowskiej gm. Grójec
29.03.2018 12:12 GP.6733.4-6.2018.ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 133/50, 335/2, 226/13, 235 w miejscowości Lesznowola, Budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr 185/6, 185/10, 185/1, 185/4, 185/13, 185/12, 185/15 w miejscowości Częstoniew Kolonia,Budowie odcinka sieci wodociągowej Ø110 o długości 114m oraz sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 o długości 275m na działkach nr 117/6, 117/5 i 123 w miejscowości Kobylin
29.03.2018 12:08 GP.6721.5.1.2018.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicach Zdrojowej, Laurowej i Poświętne
29.03.2018 12:07 GP.6721.4.1.2018.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca
29.03.2018 12:05 GP.6721.3.1.2018.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 368/6 położonej w Słomczynie gm. Grójec
29.03.2018 12:04 GP.6721.2.1.2018.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicy Poświętne
29.03.2018 12:02 GP.6721.1.1.2018.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - obszar przy ulicach Józefa Piłsudskiego i Laskowej
29.03.2018 12:01 GP.6721.2.1.2017.ID Obw. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca.
29.03.2018 11:58 GP. 6733. 20-21. 2018.ID OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowę i przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w zakresie budowy (zmiany przebiegu) odcinka linii napowietrznej oraz przebudowie w zakresie wymiany słupów i przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0.4 kV w Falęcinie gm. Grójec oraz Budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody z drogi gminnej i powiatowej w Worowie gm. Grójec.
27.03.2018 08:57 GP. 6733. 18-19. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 i 40 mm PE

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna