Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2018 14:36 GP. 6733. 17. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę stacji elektroenergetycznej 110/15/kV Grójec 2 oraz budowę 2 linii kablowych 110kV
21.03.2018 14:34 GP. 6733. 2. 2018. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowościach Gościeńczyce, Mirowice, Lisówek i Żyrówek gm. Grójec
21.03.2018 14:32 GP.6220.2.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w miejscowości Bikówek (gmina Grójec) przy drodze krajowej nr 50, na działce o numerze ewid. 8/1
19.03.2018 15:19 GP. 6733. 4. 2018. ID Ogł. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 133/50, 335/2, 226/13 i 235 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
19.03.2018 15:15 GP. 6733. 16. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę budynku magazynowego nr 5 w Placówce Straży Granicznej Lesznowola, na działce nr 127/2 położonej w miejscowości Lisówek gm. Grójec.
09.03.2018 15:17 GP. 6733. 14. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 26 803 WRA- GRÓJEC-KĘPINA 38/87353, na działce nr 55/5 położonej w Kępinie gm. Grójec.
08.03.2018 08:14 GP. 6733. 13. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE na działkach nr 71 i 75/4 położonych w Kobylinie gm. Grójec.
02.03.2018 09:52 GP. 6733. 12. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinkowego oświetlenia ulicy Szkolnej - drogi gminnej na działce nr ewid. 223 położonej w miejscowości Lesznowola gm. Grójec.
28.02.2018 15:13 GP.6733.10/11.2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinków oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowościach Grudzkowola i Mieczysławówka
28.02.2018 15:07 GP. 6733. 2. 2018. ID Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowościach Mitowice, Gościeńczyce, Lisówek i Żyrówek

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna