Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2017 15:09 GP. 6733. 25. 2017. ID Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na Podolu gmina Grójec
31.07.2017 15:19 GP.6220.11.2017.BJU Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji - umorzenia postępowania dot. budowy stawu w Słomczynie
25.07.2017 11:11 GP. 6733. 23. 2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowę i przebudowę (modernizacj) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w miejscowości Kobylin, na działce 227/1 na terenie gminy Grójec
25.07.2017 11:09 GP.6733.24.2017.JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV złączy kablowych ZK oraz przebudowa odcinka linii napowietrznej SN w ramach inwestycji: „Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ujęcia wody w miejscowości Szczęsna dz. 2/2 oraz Wola Worowska dz. 133 – gm. Grójec – RE-Kozienice” na działkach nr 355/5, 354/8, 509, 390/3, 193/4, 354/7, 355/3, 508/1, 508/2, 390/1 w miejscowości Głuchów; na działkach nr 4, 5, 6, 3, 2/1, 2/2, 1/2 w miejscowości Szczęsna; na działkach nr 136/1, 163, 135/1, 119/1, 118/1, 136/2, 135/2, 119/2, 118/2, 134, 133 w miejscowości Wola Worowska gmina Grójec
18.07.2017 15:23 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA, pojemność 1390 cm3, rok produkcji 2003, numer nadwozia TMBDC414532795802, kolor srebrny, przebieg ok. 370 000 km.
07.07.2017 14:32 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA
04.07.2017 10:00 GP. 6733. 25. 2017. JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „GRJ4403A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 153/12 położonej w Podolu.
03.07.2017 07:29 GP.7321.2.10.2015.ID Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW
28.06.2017 13:40 GP.6721.1.12.2015.ID Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- działki nr 1996/1, 1996/2, 1997/1, 1997/2 i 1998
28.06.2017 13:34 GP.6722.2.12.2014.ID Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- działki nr 3665/1, 3666/1 i 3667/1

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna