Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2017 08:37 GP. 6733. 33-35. 2017. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia
05.12.2017 08:34 GP. 6733. 32. 2017. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice
05.12.2017 08:32 GP. 6733. 32. 2017. ID Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot: Budowy sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice
04.12.2017 15:21 GP.6220.14.2017.BJU Informacja o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu systemu nawadniania kropelkowego sadu o pow. 8,0 ha na działce nr 109 obręb 0020, Lesznowola gm. Grójec”
28.11.2017 15:04 SKO.ŚU.21.1376.2017 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Kolegium z dnia 06.09.2017 r. znak: SKO.ŚU.21.1376.2017 dotyczącą określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej w miejscowości Głuchów.
20.11.2017 15:26 GP.6220.13.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. -Uruchomieniu linii technologicznej do liofilizacji owoców i warzyw w hali przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu-
02.11.2017 13:04 GP. 6733. 31. 2017. ID OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę gazociągu ś/c DN 40 PE na działkach nr 117/6 i 51 w miejscowości Kobylin na terenie gminy Grójec
16.10.2017 12:42 GP. 6733. 12. 2017. Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PVC, na działkach nr ewid. 132, 331 i 133/63 przy ul. Leśnej w Lesznowoli, gmina Grójec” oraz „Budowię odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PVC , na działkach nr ewid. 335/2, 133/50 w Lesznowoli, gmina Grójec”
11.10.2017 09:46 GP.6220.8.2017.BJU Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z przechowalniami na owoce i niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 31/1, 32/2, część dz. 32/4 w m. Bikówek, gm. Grójec”.
11.10.2017 08:53 GP.6220.7.2017.BJU Obw. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z przechowalniami na owoce i niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 32/5, na części działek nr ewid. 32/2, 32/4 w m. Bikówek gm. Grójec oraz na dz. nr ewid. 186, 187/1 i 187/2 w m. Zalesie gm. Grójec”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna