Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2017 11:51 OŚ.6220.10.2016.BJU Obwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu czynności związanych z przetwarzaniem odpadów na działce w m. Głuchów gm. Grójec.
28.06.2017 07:49 GP. 6733. 28. 2017. JM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrzno-kablowego oświetlenia ul. Leśnej w Lesznowoli na działkach nr 113/14, 113/13, 113/12, 113,/11, 113/10, 113/2, 111/7, 110/11, 109, 110/8, 132, 105, 104, 103, 102/2, 102/1, 101/2, 101/1, 100/2 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
28.06.2017 07:46 GP. 6733. 27. 2017. JM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC długości 204 m na działkach nr 132, 331 i 133/18 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
28.06.2017 07:42 GP. 6733. 26. 2017. JM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC długości 204 m na działkach nr 335/2 i 133/50 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
28.06.2017 07:36 GP. 6733. 25. 2017. JM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Podole budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
23.06.2017 14:24 OŚ.6220.13.2011.BJU Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
20.06.2017 11:50 GP.6733.21.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej związanej z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjno-usługowego (zakład zlokalizowany na działkach 53/1, 53/2, 53/3, 52/8 w miejscowości Kobylin) na działkach nr 22, 21, 69 położonych w miejscowości Mieczysławówka oraz na działkach nr 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145, 146, 147/2, 147/4, 148, 147/3, 149, 150/1, 18, 150/4, 159, 151, 152, 158/1, 52/8, 53/1, 53/2, 53/3, 54 położonych w miejscowości Kobylin na terenie gminy Grójec"
07.06.2017 12:33 GP.6733.20.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka wodociągu o średnicy 110 mm PVC i długości 255 mb oraz odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm PVC i długości 225 mb na działkach nr ewid. 75, 8, 13/2, 13/23, 13/59 w Krobowie, gmina Grójec.
06.06.2017 11:56 OŚ.6220.13.2016.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z budynkiem stacji w m. Szczęsna gm. Grójec”
29.05.2017 11:13 GP. 6733. 24. 2017. JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4kV, złączy kablowych ZK oraz przebudowę odcinka linii napowietrznej ŚN w ramach inwestycji: „przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ujęcia wody w miejscowości Szczęsna dz. 2/2, oraz Wola Worowska dz. 133 ,gm. Grójec – RE-Kozienice” w miejscowości Głuchów, gm. Grójec na działkach nr ewid. 355/5, 354/8, 509, 390/3, 193/4, 354/7, 355/3, 508/1, 508/2, 390/1, w miejscowości Szczęsna na dz. nr ewid. 4, 5, 6, 3, 2/1, 2/2, 1/2, w miejscowości Wola Worowska na dz. nr ewid. 136/1, 163, 135/1, 119/1, 118/1, 136/2, 135/2, 119/2, 118/2, 134, 133.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna