Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2017 15:09 SKO.ŚU.21.1376.2017 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o wydaniu decyzji na skutek złożonego odwołania od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrociepłowni Biogazowej o mocy 2,4 MW w m. Głuchów
05.10.2017 07:54 GP. 6733. 32. 2017. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice.
27.09.2017 08:50 GP.6733.29.2017.ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę gazociągu średniego ciśnienia oraz budowę odcinka sieci wodociągowej
07.09.2017 15:31 GP. 6733. 31. 2017. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę gazociągu na działkach nr 117/6 i 51 położonych w miejscowości Kobylin gm. Grójec.
07.09.2017 08:37 SKO.ŚU.21.1376.2017 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia sprawy odwołania od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 maja 2017 r. znak: OŚ.6220.13.2011.PJ określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrociepłowni Biogazowej o mocy 2,4 MW w m. Głuchów.
29.08.2017 15:24 GP.6220.2.2017.BJU Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie stacji paliw płynnych w miejscowości Bikówek (gmina Grójec) przy drodze krajowej nr 50, na działce o numerze ewid. 8/1”
28.08.2017 15:25 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA.
25.08.2017 15:03 GP. 6733. 26. 2017. ID Obw. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lesznowola na działkach 335/2 i 133/50 na terenie gminy Grójec”. Budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lesznowola na działkach 132, 331 i 133/18 na terenie gminy Grójec
24.08.2017 15:30 OŚ.6220.10.2016.BJU Obwieszczenie o określeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „wdrożeniu czynności związanych z przetwarzaniem odpadów” na dz. nr ewid. 381/6, 382/23, 382/24, 382/25, 382/26 w obrębie geodezyjnym nr 0008 w m. Głuchów gm. Grójec dla Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sarabandy 42, 02-686 Warszawa.
21.08.2017 13:02 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia sprawy odwołania od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 19 maja 2017 r. znak: OŚ.6220.13.2011.PJ określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrociepłowni Biogazowej o mocy 2,4 MW w m. Głuchów.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna