Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2017 12:44 GP.6733.18.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Rozbudowę dwóch odcinków oświetlenia ulicznego"
23.05.2017 14:06 GP.6733.16.2017.JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w zakresie budowy linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na działkach nr ewid. 133/14, 331, 132, 133/47, 133/50, 133/51, 133/52, 136, 335/2, 142/4, 142/9, 335/19 zlokalizowanych przy ul. Leśnej (droga gminna biegnąca na działkach nr 132, 331, 136) na w miejscowości Lesznowola, gmina Grójec”
23.05.2017 13:55 GP.6733.15.2017.JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PVC o długości 126 mb, sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm PVC i długości 126 mb na działkach nr ewid. 117/6, 117/3, 117/7 oraz 51 w Kobylinie, gmina Grójec
19.05.2017 14:11 OŚ.6220.13.2011.BJU Obwieszczenie o określeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej 2,4 MW w miejscowości Głuchów gmina Grójec
10.05.2017 11:14 GP.6733.21.2017.JM Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej związanej z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej w miejscowości Kobylin, gm. Grójec, na działkach nr ewid. 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145, 146, 147/2, 147/4, 148, 147/3, 149, 150/1, 18, 150/4, 159, 151, 152, 158/1, 52/8, 53/1, 53/2, 53/3, 54, oraz w miejscowości Mieczysławówka, gm. Grójec na działkach nr ewid. 22, 21, 69.
08.05.2017 10:01 GP.6220.3.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącego stawu ziemnego zasilonego wodami gruntowymi do powierzchni łącznej 496 m2 i głębokości do 2,0 m na terenie działki nr ewid. 75/2 położonej w m. Wola Krobowska, gmina Grójec
04.05.2017 14:57 GP.6733.10.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka napowietrznego oświetlenia ulicznego na działkach nr ewidencyjny 131/9, 132/1 i 107/12 przy ul. Leśnej w Głuchowie, gmina Grójec
04.05.2017 14:55 OŚ.6220.13.2011.BJU Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
28.04.2017 14:57 GP.6220.1.2016.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w Kobylinie”
25.04.2017 10:50 GP.6733.14.2017. JM Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy na działce 110 mm PVC o długości 280 mb na działce nr ewid. 130 w Grudzkowoli, gmina Grójec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna