Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2018 08:14 GP. 6733. 13. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE na działkach nr 71 i 75/4 położonych w Kobylinie gm. Grójec.
02.03.2018 09:52 GP. 6733. 12. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinkowego oświetlenia ulicy Szkolnej - drogi gminnej na działce nr ewid. 223 położonej w miejscowości Lesznowola gm. Grójec.
28.02.2018 15:13 GP.6733.10/11.2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinków oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowościach Grudzkowola i Mieczysławówka
28.02.2018 15:07 GP. 6733. 2. 2018. ID Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowościach Mitowice, Gościeńczyce, Lisówek i Żyrówek
20.02.2018 09:15 GP.6733.9.2018.ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii kablowej SN (15 kV), budowie linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych i budowie stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) na działkach nr ewid. 271/1, 119, 51, 117/6, 117/4, 117/7 i 117/3 położonych w miejscowości Kobylin gm. Grójec
16.02.2018 12:23 GP. 6733. 8. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. 73 i 75/1 położonych w miejscowości Częstoniew-Kolonia gm. Grójec
13.02.2018 07:37 GP. 6733. 6. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 117/6, 117/5 i 123 położonych w miejscowości Kobylin gm. Grójec
12.02.2018 09:34 GP.6220.22.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „przebudowie rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 202/2 w m. Kobylin, gm. Grójec”
12.02.2018 09:33 OŚ.6220.21.2014.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji – umorzenie postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do biodegradacji i odwodnienia odpadów tłuszczowych na dz. nr ewid. 381/3 w Głuchowie, gm. Grójec”
09.02.2018 15:15 GP.6733.5.2018.ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. 185/6, 185/10, 185/1, 185/4, 185/13, 185/12 i 185/15 położonych w miejscowości Częstoniew-Kolonia gm. Grójec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna