Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2018 14:57 GP. 6733. 1-2. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia oraz budowę stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 47/1, 50, 47/2, 49, 47/3, 47/4, 67, 48/3 i 48/4 położonych w miejscowości Częstoniew-Kolonia gm. Grójec oraz Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr 40/1, 263, 33/2, 34/4, 34/3, 34/1, 35/2, 36/2, 35/1, 36/1, 197, 198, 199/2, 201/3, 201/4, 201/7, 201/5, 201/9, 202/5, 202/3, 202/6, 203/1, 203/2, 206/1, 206/4, 206/5, 195, 210, 42, 44, 43, 45, 59/2, 162, 163, 164, 165/1, 166, 167, 168, 169, 57, 173/5, 172, 173/3, 174 i 175 położonych w miejscowości Gościeńczyce, nr 319 i 403 położonych w miejscowości Mirowice, nr 98/8 położonych w miejscowości Lisówek, nr 1,11 i 17 położonych w miejscowości Żyrówek, gm. Grójec
16.01.2018 14:58 GP. 6733. 33. 2017. ID GP. 673 Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci wodociągowej o średnicy 90mm PVC i dł. 130m na działkach nr 226/2, 226/13, 235 w miejscowości Lesznowola na terenie gminy Grójec oraz Budowę sieci wodociągowej o średnicy 90mm PVC i dł. 130m na działkach nr 226/2, 226/13, 235 w miejscowości Lesznowola na terenie gminy Grójec
03.01.2018 13:58 GP. 6733. 35. 2017. ID Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 160/1, 160/2, 160/3, 309/2, 170/3 i 170/2 położonych w Worowie gm. Grójec.
03.01.2018 13:55 GP. 6733. 33. 2017. ID Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm PVC o długości 130 m na działkach nr 226/2, 226/13 i 235 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
14.12.2017 15:10 GP. 6733. 34. 2017. ID Ogł o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka wodociągu o średnicy 63 mm i długości 62 m na działce nr 41 w miejscowości Wola Krobowska na terenie gminy Grójec
12.12.2017 14:57 GP.6220.12.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu urządzenia wodnego na działce nr 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz nawodnienia sadu i plantacji truskawek na działkach nr ewid. 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz dz. o nr ewid. 1 w m. Przyłom gm. Chynów”
06.12.2017 15:21 GP.6220.21.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji przedsięwzięcia pn. „Budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o., na dz. nr ewid. 1417 i 1418, obręb 0001 Grójec, gm. Grójec.
05.12.2017 08:37 GP. 6733. 33-35. 2017. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia
05.12.2017 08:34 GP. 6733. 32. 2017. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice
05.12.2017 08:32 GP. 6733. 32. 2017. ID Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot: Budowy sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna