Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2018 13:37 UR XLVI-353-18 Uchwała Nr XLVI/353/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Medalu "Za zasługi dla Gminy Grójec" Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu
27.07.2018 13:30 UR XLVI-352-18 Uchwała Nr XLVI/352/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie nadania Medalu "Za zasługi dla Gminy Grójec" Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu
27.07.2018 13:17 UR XLVI-351-18 Uchwała Nr XLVI/351/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grójeckiemu
27.07.2018 13:15 UR XLVI-350-18 Uchwała Nr XLVI/250/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029
27.07.2018 13:02 UR XLVI-349-18 Uchwała Nr XLVI/349/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
27.07.2018 12:19 UR XLVI-348-18 Uchwała Nr XLVI/348/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Grójec miejsc sprzedaży i podawani napojów alkoholowych
27.07.2018 12:06 UR XLVI-347-18 Uchwała Nr XLVI/347/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Grójec przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /detal/ oraz w miejscu sprzedaży /gastronomia/.
27.07.2018 11:39 UR XLVI-346-18 Uchwała Nr XLVI/346/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu o powierzchni 0,3084 ha, położonego przy ul. Fabrycznej 1B w Grójcu na rzecz użytkownika wieczystego
27.07.2018 11:23 UR XLVI-345-18 Uchwała Nr XLVI/345/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny stanowiącego odrębną własność lokalu użytkowego nr 2, położonego przu ul. Józefa Piłsudskiego 3 w Grójcu
27.07.2018 10:48 UR XLVI-344-18 Uchwała Nr XLVI/344/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

1 2 3 4 5 6 następna