Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2018 10:22 UR XLI/310/18 Uchwała nr XLI/310/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
16.02.2018 10:14 UR XLI/309/18 UCHWAŁA Nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
16.02.2018 10:08 UR XLI/308/18 UCHWAŁA Nr XLI/308/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
16.02.2018 10:04 UR XLI/307/18 UCHWAŁA Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2018 roku
16.02.2018 10:01 UR XLI/306/18 UCHWAŁA Nr XLI/306/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grójec
16.02.2018 09:57 UR XLI/305/18 UCHWAŁA Nr XLI/305/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 stycznia 2018 r.
09.01.2018 12:22 UR XL/304/17 UCHWAŁA Nr XL/304/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
09.01.2018 12:19 UR XL/303/17 UCHWAŁA Nr XL/303/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2018
09.01.2018 12:12 UR XL/302/17 UCHWAŁA Nr XL/302/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójec na rok 2018
09.01.2018 11:51 UR XL/301/17 UCHWAŁA Nr XL/301/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BR.1510.2.2017 na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu

1 2 3 4 5 6 następna