Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2017 12:36 UR XXXVII/279/17 UCHWAŁA Nr XXXVII/279/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu sp. z o.o. na lata 2017-2020
10.11.2017 12:33 UR XXXVII/278/17 UCHWAŁA Nr XXXVII/278/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2017–2025
10.11.2017 12:28 UR XXXVII/277/17 UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
10.11.2017 12:21 UR XXXVII/276/17 UCHWAŁA NR XXXVII/276/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Grójec
10.11.2017 12:19 UR XXXVII/275/17 UCHWAŁA Nr XXXVII/275/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Grójcu, stanowiących własność Gminy Grójec, oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
10.11.2017 12:15 UR XXXVII/274/17 UCHWAŁA Nr XXXVII/274/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Al. Niepodległości 20 w Grójcu oraz udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego
10.11.2017 12:11 UR XXXVII/273/17 UCHWAŁA Nr XXXVII/273/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny udziału w gruncie zabudowanym o pow. 2066 m2, położonym przy ul. Józefa Piłsudskiego 3 w Grójcu
10.11.2017 12:09 UR XXXVI/272/17 UCHWAŁA Nr XXXVI/272/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 9 października 2017 r. w sprawie nadania Medalu „Za zasługi dla Gminy Grójec” Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Grójcu
10.11.2017 12:05 UR XXXVI/271/17 UCHWAŁA Nr XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 9 października 2017 r. w sprawie nadania Medalu „Za zasługi dla Gminy Grójec” Liceum Ogólnokształcącemu im. Piotra Skargi w Grójcu
09.10.2017 15:10 UR XXXV/270/17 UCHWAŁA Nr XXXV/270/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grójcu

1 2 3 4 5 6 następna