Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2018 14:45 WI.271.18.2018.JK-2 Informacja z otwarcia ofert - Budowę przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec
21.03.2018 13:05 WI.271.19.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
14.03.2018 14:31 WI.271.17.2018.ARO-2 Informacja z otwarcia ofert - Część I -„Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki” oraz Część II – „Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej
08.03.2018 08:35 WI.271.16.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec
08.03.2018 08:15 WI.271.15.2018.GM-7 Informacja z otwarcia ofert - Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
02.03.2018 13:20 WI.271.14.2018.GM-7 Informacja z otwarcia ofert: Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności w Grójcu
02.03.2018 09:49 WI.271.15.2018.GM Informacja z otwarcia ofert - Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
28.02.2018 14:59 WI.271.13.2018.JMA-2 Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
28.02.2018 14:56 WI.271.11.2018.ARO Informacja z otwarcia ofert - Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
16.02.2018 13:15 WI.271.9.2018.KAK-3 Informacja z otwarcia ofert - Budowę ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym

1 2 3 4 5 6 następna