Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2018 10:04 ZB 78/18 Zarządzenie Burmistrza nr 78/18 z dnia 25.02.2018 r.
14.05.2018 09:55 ZB 77/18 Zarządzenie Burmistrza nr 77/18 z dnia 25.04.2018r.
14.05.2018 09:49 ZB 76/18 Zarządzenie Burmistrza nr 76/18 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu”.
14.05.2018 09:40 ZB 75/18 Zarządzenie Burmistrza nr 75/18 z dnia 25.04.2018 r w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
14.05.2018 09:38 ZB 74/18 Zarządzenie Burmistrza nr 74/18 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku referenta w Wydziale Podatków i Opłat
14.05.2018 09:36 ZB 73/18 Zarządzenie Burmistrza nr 73/18 z dnia 19.04.2018 r. w sprawie: umieszczenia flag państwowych na budynkach samorządu gminnego.
14.05.2018 09:34 ZB 72/18 Zarządzenie Burmistrza nr 72/18/14 z dnia 17.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
14.05.2018 09:30 ZB 69/18 Zarządzenie Burmistrza nr 69/18 z dnia 12.04.2018 r.
12.04.2018 12:53 ZB 68/18 Zarządzenie Burmistrza nr 68/14 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki
12.04.2018 12:44 ZB 67/18 Zarządzenie Burmistrza nr 67/18 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.

1 2 3 4 5 6 następna