Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2018 15:15 WI.271.46.2018.KAK Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi”
28.08.2018 12:44 WI.271.45.2018.ARO Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
09.08.2018 13:41 WI.271.44.2018.GM Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu
03.08.2018 13:55 WI.271.43.2018.ARO Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.”
16.07.2018 11:36 ZGK-III-71441/06/18 ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 4.
16.07.2018 11:29 ZGK-III-71441/07/18 ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38
06.07.2018 12:14 OSP Zalesie 1/2018 Ochotnicza Straż Pozarna w Zalesiu: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym z przeznaczeniem na wyposażenie dla OSP Zalesie
04.07.2018 10:35 WI.271.42.2018.ARO Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.”
26.06.2018 13:42 WI.271.41.2018.GM Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – etap I
15.06.2018 12:38 WI.271.40.2018.PAF-1 Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymania dróg w gminie Grójec

1 2 3 4 5 6 następna