Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2018 13:32 WI.271.26.2018.GM Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
14.03.2018 09:49 WI.271.25.2018.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont drogi gminnej nr 64 w Mieczysławówce oraz utwardzenie działki o nr ewid. 278/15 w Lesznowoli
14.03.2018 09:45 WI.271.24.2018.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów- II etap
09.03.2018 14:45 WI.271.23.2018.JMA-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
06.03.2018 12:34 WI.271.22.2018.GM Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
06.03.2018 11:45 WI.271.21.2018.ARO Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem”
02.03.2018 13:57 WI.271.20.2018.ARO Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
02.03.2018 13:34 WI.271.19.2018.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
27.02.2018 13:21 WI.271.17.2018.ARO Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej oraz budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej
27.02.2018 12:16 WI.271.18.2018.JK Przetarg nieograniczony na na realizację zadania pn: Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec

1 2 3 4 5 6 następna