Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2017 08:52 WI.271.41.2017.PJ Przetarg nieograniczony: usługi związane z odpadami w 2018 roku.
05.12.2017 08:43 WI.271.40.2017.PJ Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku.
01.12.2017 13:14 WI.271.39.2017.GM-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r.”
24.11.2017 09:54 WI.271.38.2017.PJ Przetarg nieograniczony - odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku
22.11.2017 14:00 WI.271.37.2017.GM-2 Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r.
20.10.2017 07:32 ZGK-III-71441/07/17 ZGK - przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 1.
09.10.2017 12:32 WI.271.36.2017.JMA-3 ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tłuczniowanie dróg na terenie gminy Grójec
03.10.2017 12:43 OR.271.2.2017.SJB SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY I MIASTA GRÓJEC W OKRESIE 01.01.2018r. – 31.12.2019r.
25.09.2017 15:37 WI.271.36.2017.JMA Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Tłuczniowanie dróg na terenie gminy Grójec
12.09.2017 12:01 ZGK-III-71441/06/17 ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Placu Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej 26,80 m².

1 2 3 4 5 6 następna