Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2018 14:47 WI.271.17.2018.ARO-3 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: Część I -„Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki” oraz Część II – „Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej”
09.03.2018 11:25 WI.271.15.2018.GM-7 Informacja o unieważnieniu postępowania - Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
06.03.2018 14:45 WI.271.10.2018.JMA-5 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec - Część I i II
06.03.2018 10:11 WI.271.9.2018.KAK-5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym
02.03.2018 13:22 WI.271.14.2018.GM-7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności w Grójcu
01.03.2018 15:15 WI.271.13.2018.JMA-3 Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym
01.03.2018 14:19 WI.271.11.2018.ARO Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
20.02.2018 09:18 WI.271.3.2018.JK-2 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie. Numer ogłoszenia: 81/11/01/2018; data zamieszczenia: 11.01.2018
15.02.2018 15:06 WI.271.8.2018.GM-7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Modernizację boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
15.02.2018 08:33 WI.271.4.2018.ARO-2 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu

1 2 3 4 5 6 następna