Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2018 10:33 WI.271.39.2018.JMA-5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
29.06.2018 10:15 WI.271.40.2018.PAF-7 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec” – Grupa V – odśnieżanie chodników małym pługiem samobieżnym
29.06.2018 10:14 WI.271.40.2018.PAF-6 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec” – Grupa IV – wywóz śniegu z ulic
29.06.2018 10:12 WI.271.40.2018.PAF-5 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec” – Grupa III - odśnieżanie dróg gruntowych na wsi – południowa część gminy
29.06.2018 10:11 WI.271.40.2018.PAF-4 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec” – Grupa II - odśnieżanie dróg gruntowych na wsi – północna część gminy
29.06.2018 10:09 WI.271.40.2018.PAF-3 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec” – Grupa I - płużenie ulic i dróg utwardzonych w mieście i na wsi
20.06.2018 14:38 WI.271.38.2018.ARO-3 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Osrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – etap I
06.06.2018 14:59 WI.271.36.2018.JMA-3 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa.
06.06.2018 14:57 WI.271.37.2018.JMA-4 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
30.05.2018 08:19 WI.271.31.2018.ARO-8 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej

1 2 3 4 5 6 następna