Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2017 09:29 WI.271.40.2017.PJ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku
06.12.2017 12:50 OŚ.271.38.2017.PJ Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu „przetarg nieograniczony” - odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku
01.12.2017 07:40 WI.271.37.2017.GM-7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r.”
17.11.2017 15:01 OR.271.2.2017.SJB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
07.11.2017 15:07 ZGK - OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego, ustnego na stawkę czynszową lokali użytkowych położonych w Grójcu przy Placu Wolności 1 :/ z wyłączeniem prowadzenia działalności gastronomicznej/.
07.11.2017 07:34 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Grójec
27.09.2017 13:12 ZGK-III-71441/06/17 Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 5 o powierzchni użytkowej 26,80 m2
19.09.2017 11:23 WI.271.35.2017.JK-2 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec.”
08.09.2017 15:31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rejestracyjny WGR 65GG
06.09.2017 14:32 WI.271.34.2017.JMA-2 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole.

1 2 3 4 5 6 następna