Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2017 15:10 GP. 6733. 34. 2017. ID Ogł o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka wodociągu o średnicy 63 mm i długości 62 m na działce nr 41 w miejscowości Wola Krobowska na terenie gminy Grójec
12.12.2017 14:57 GP.6220.12.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu urządzenia wodnego na działce nr 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz nawodnienia sadu i plantacji truskawek na działkach nr ewid. 69 w m. Falęcin gm. Grójec oraz dz. o nr ewid. 1 w m. Przyłom gm. Chynów”
06.12.2017 15:21 GP.6220.21.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji przedsięwzięcia pn. „Budowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o., na dz. nr ewid. 1417 i 1418, obręb 0001 Grójec, gm. Grójec.
05.12.2017 08:37 GP. 6733. 33-35. 2017. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia
05.12.2017 08:34 GP. 6733. 32. 2017. ID Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice
05.12.2017 08:32 GP. 6733. 32. 2017. ID Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot: Budowy sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice
04.12.2017 15:21 GP.6220.14.2017.BJU Informacja o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „wykonaniu systemu nawadniania kropelkowego sadu o pow. 8,0 ha na działce nr 109 obręb 0020, Lesznowola gm. Grójec”
28.11.2017 15:04 SKO.ŚU.21.1376.2017 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Kolegium z dnia 06.09.2017 r. znak: SKO.ŚU.21.1376.2017 dotyczącą określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej w miejscowości Głuchów.
20.11.2017 15:26 GP.6220.13.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. -Uruchomieniu linii technologicznej do liofilizacji owoców i warzyw w hali przy ul. Armii Krajowej 49 w Grójcu-
02.11.2017 13:04 GP. 6733. 31. 2017. ID OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę gazociągu ś/c DN 40 PE na działkach nr 117/6 i 51 w miejscowości Kobylin na terenie gminy Grójec

1 2 3 4 5 6 następna