Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2018 15:10 GP. 6733. 39. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Bikówek.
19.09.2018 13:57 GP. 6733. 38. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych nN i przebudowie linii napowietrznej nN (0,4 kV).
13.09.2018 11:03 GP. 6733. 37. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii kablowych SN i nn, budowę stacji transformatorowej kontenerowej 15/04 kV oraz przebudowę linii napowietrznej nn.
07.09.2018 13:10 GP.6220.8.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z przechowalniami na owoce i niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 31/1, 32/2, część dz. 32/4 w m. Bikówek, gm. Grójec”
07.09.2018 13:08 GP.6220.7.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z przechowalniami na owoce i niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 32/5, na części działek nr ewid. 32/2, 32/4 w m. Bikówek gm. Grójec oraz na dz. nr ewid. 186, 187/1 i 187/2 w m. Zalesie gm. Grójec”
06.09.2018 15:21 GP.6220.9.2018.BJU Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowa zakładu produkcji prefabrykowanych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słomczynie, gm. Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie” zlokalizowanego na dz. nr ewid. 366/57 obręb Słomczyn, gmina Grójec.
28.08.2018 08:20 BiA.6740.691.2018.ED Obwieszczenie Starosty Grójeckiego z dn. 24 sierpnia 2018 r.
23.08.2018 10:48 GP.6220.16.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekle na działkach ew. nr 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, obręb Kobylin, gmina Grójec w miejscowości Kobylin”
22.08.2018 13:23 GP. 6733. 31. 2018. ID, GP. 67 Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci elektroenergetycznej średniego oraz budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Lisówek na działkach nr 98/28, 98/8 oraz w miejscowości Żyrówek na działce nr 1 na terenie gminy Grójec oraz Przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz niskiego napięcia dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku handlowo-usługowego na działce nr ewid. 85/11 w miejscowości Skurów, na działkach 24/2, 25/2, 102, 24/3, 24/5, 25/3, 25/4, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 28/3, 28/4, 29/5, 29/6, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 94, 81/4, 91/3, 82/4, 82/3, 83/9, 83/8, 83/11, 83/6, 83/10, 84/11, 84/10, 84/5, 84/4, 101/5, 101/4, 101/3, 101/2, 85/20, 85/19, 85/11, 85/22, 85/21, 85/13, 85/15, 85/24, 85/23 na terenie gminy Grójec
14.08.2018 12:24 GP. 6733. 34. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV), budowę linii napowietrznej SN, budowę linii kablowej nN (0,4 kV), budowę złączy kablowo-pomiarowych.

1 2 3 4 5 6 następna