Rejestr zmian w biuletynie

17.11.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2009 r. do katalogu Radni w menu podmiotowym

30.10.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Słomczyn do katalogu Zagospodarowanie przestrzenne w menu podmiotowym

31.07.2009

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Gospodarki Komunalnej w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Ochrony Środowiska)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Przestrzennej w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Gospodarki Nieruchomościami)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Finansowy w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Podatków i Opłat)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Spraw Obywatelskich w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Spraw Obywatelskich)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Finansowy w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Finansowy)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referat Budżetowy w menu podmiotowym (nowa nazwa Wydział Budżetowy)

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ...następna