Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Tłuczniowanie dróg na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIV/260/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice - Ołtarzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik1.5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik1.4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik1.3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik1.2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik1.1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV-259-17.docx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIV/258/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia po Publicznym Gimnazjum włączonym do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIV/258/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia po Publicznym Gimnazjum włączonym do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.09.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIII/257/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII-256-17.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal. 2 do Uchwały Nr XXXIII-256-17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-256-17.xls"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał.xls
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIII/256/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał.xls"

19.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: „Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucjikultury oraz informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do zarz 48 17.docx"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucjikultury oraz informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki 1-5 do sprawozdania.xls"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucjikultury oraz informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 6 do sprawozd..xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucjikultury oraz informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 7 do sprawozdania.docx"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucjikultury oraz informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 8 do sprawozdania.doc"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucjikultury oraz informacji o stanie mienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna