Rejestr zmian w biuletynie

17.04.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 77 w miejscowości Grudzkowola, gm. Grójec, na działkach nr ewid. gruntów 14 i 77/1 położonych w Grudzkowoli, Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 62 w miejscowości Mieczysławówka, gm. Grójec, na działkach nr ewid. gruntów 30/9, 30/10, 30/8, 30/6, 30/4 i 30/2 położonych w Mieczysławówce, Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26803 w miejscowości Kępina, na działce 55/5 na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 77 w miejscowości Grudzkowola, gm. Grójec, na działkach nr ewid. gruntów 14 i 77/1 położonych w Grudzkowoli, Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 62 w miejscowości Mieczysławówka, gm. Grójec, na działkach nr ewid. gruntów 30/9, 30/10, 30/8, 30/6, 30/4 i 30/2 położonych w Mieczysławówce, Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26803 w miejscowości Kępina, na działce 55/5 na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. do zarządzenia 28.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 68/14 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 67/18 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 63/18 z dnia 30.03.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 66/18 z dnia 04.04.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 65/18 z dnia 03.04.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 64/18 z dnia 04.04.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 63/18 z dnia 30.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 62/18 z dnia 28.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 61/18 z dnia 28.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 60/18 z dnia 28.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 59/18 z dnia 28.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 58/18 z dnia 27.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zalacznik 1
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 56/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna