Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.15.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.14.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.14.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.410.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.409.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2017 rokuw sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.409.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2017 rokuw sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UnrPł.409.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.409.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2017 rokuw sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grójec na lata 2018–2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018 Nr XL/292/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna