Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 4 oswiadczenie o przynaleznosci dogrupy kapitalowej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/279/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu sp. z o.o. na lata 2017-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/278/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2017–2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXVII-277-17.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 do Uchwały Nr XXXVII-277-17.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 do Uchwały Nr XXXVII-277-17.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 5 do Uchwały Nr XXXVII-277-17.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 6 do Uchwały Nr XXXVII-277-17.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXVII-277-17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVII/276/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/275/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego gruntów, położonych w Grójcu, stanowiących własność Gminy Grójec, oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/273/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny udziału w gruncie zabudowanym o pow. 2066 m2, położonym przy ul. Józefa Piłsudskiego 3 w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/274/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Al. Niepodległości 20 w Grójcu oraz udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVII/273/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny udziału w gruncie zabudowanym o pow. 2066 m2, położonym przy ul. Józefa Piłsudskiego 3 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVI/272/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 9 października 2017 r. w sprawie nadania Medalu „Za zasługi dla Gminy Grójec” Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 9 października 2017 r. w sprawie nadania Medalu „Za zasługi dla Gminy Grójec” Liceum Ogólnokształcącemu im. Piotra Skargi w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 9 października 2017 r. w sprawie nadania Medalu „Za zasługi dla Gminy Grójec” Liceum Ogólnokształcącemu im. Piotra Skargi w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PSP nr 1 - organizacja - dzwonki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Straż Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna