Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_oferty_do_wypelnienia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_oferty13_01_2017.RTF"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych-2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych- październik 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych- październik 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych-2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/301/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BR.1510.2.2017 na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/281/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/282/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/283/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIX/284/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowych, położonych w Krobowie, o łącznej powierzchni 0,1360 ha
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIX/285/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy al. Niepodległości 8 w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIX/286/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu gruntu o pow. 0,05 ha, położonego w Głuchowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIX/287/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 1470 m2 położonego w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIX/288/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w latach 2018-2020 nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Józefa Piłsudskiego 78 w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIX/289/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIX/290/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJEC z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy i miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XXXIX/291/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Grójec w 2018 roku na współfinansowanie zadania własnego Powiatu Grójeckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/281/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/304/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/303/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/302/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/301/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BR.1510.2.2017 na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/300/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Grójeckiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zlokalizowanymi na terenie miasta Grójca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/299/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/299/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 do Uchwałay Nr XL-299-17.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/299/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 do Uchwałay Nr XL-299-17.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/299/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/298/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do nieodpłatnego przekazywania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grójec wyposażenia i umundurowania, przekazanego im do korzystania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/297/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/296/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/295/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/294/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2018 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/294/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2018 - 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XL-294-17.docx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/294/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2018 - 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/294/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2018 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XL/293/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018–2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018 Nr XL/292/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018 Nr XL/292/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załaczniki 3-10 i 12 do Uchwały Nr XL-292-17.xls"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018 Nr XL/292/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 11 do Uchwały Nr XL-292-17.xls"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018 Nr XL/292/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XL-292-17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018 Nr XL/292/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. - Obręb Głuchów gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. - Obręb Głuchów gmina Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna