Rejestr zmian w biuletynie

11.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyrok WSA dot Uchwały nr XV-144-16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. do UchwałyXXXI-251-17 Rady Miejskiej w Grójcu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXX/235/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz.6852
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXX/235/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz.6852
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. do UchwałyXXX-235-17 Rady Miejskiej w Grójcu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/233/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1766 i 3368
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/233/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1766 i 3368
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. do UchwałyXXIX-233-17 Rady Miejskiej w Grójcu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/220/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXIX/220/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO do UchwałyXXIX-220-17 Rady Miejskiej w Grójcu.pdf"

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna