Rejestr zmian w biuletynie

12.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. do zarządzenia 28.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 68/14 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 67/18 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 63/18 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 66/18 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 65/18 z dnia 03.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 64/18 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont drogi gminnej nr 64 w Mieczysławówce oraz utwardzenie działki o nr ewid. 278/15 w Lesznowoli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 63/18 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 62/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Dostawa kruszywa betonowego z recyklingu do celów drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 61/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 60/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 59/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 58/18 z dnia 27.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zalacznik 1
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 56/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna