Rejestr zmian w biuletynie

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. do UchwałyXXXI-251-17 Rady Miejskiej w Grójcu.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXI/251/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Maz. do UchwałyXXXI-251-17 Rady Miejskiej w Grójcu.pdf"

25.07.2017

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO UMORZEŃ NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH W II KWARTALE 2017 ROKU/stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowę i przebudowę (modernizacj) oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Grójec w miejscowości Kobylin, na działce 227/1 na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV złączy kablowych ZK oraz przebudowa odcinka linii napowietrznej SN w ramach inwestycji: „Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ujęcia wody w miejscowości Szczęsna dz. 2/2 oraz Wola Worowska dz. 133 – gm. Grójec – RE-Kozienice” na działkach nr 355/5, 354/8, 509, 390/3, 193/4, 354/7, 355/3, 508/1, 508/2, 390/1 w miejscowości Głuchów; na działkach nr 4, 5, 6, 3, 2/1, 2/2, 1/2 w miejscowości Szczęsna; na działkach nr 136/1, 163, 135/1, 119/1, 118/1, 136/2, 135/2, 119/2, 118/2, 134, 133 w miejscowości Wola Worowska gmina Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV złączy kablowych ZK oraz przebudowa odcinka linii napowietrznej SN w ramach inwestycji: „Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ujęcia wody w miejscowości Szczęsna dz. 2/2 oraz Wola Worowska dz. 133 – gm. Grójec – RE-Kozienice” na działkach nr 355/5, 354/8, 509, 390/3, 193/4, 354/7, 355/3, 508/1, 508/2, 390/1 w miejscowości Głuchów; na działkach nr 4, 5, 6, 3, 2/1, 2/2, 1/2 w miejscowości Szczęsna; na działkach nr 136/1, 163, 135/1, 119/1, 118/1, 136/2, 135/2, 119/2, 118/2, 134, 133 w miejscowości Wola Worowska gmina Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna