Rejestr zmian w biuletynie

16.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór - o_wiadczenie o grupie kapitałowej (1).doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. 73 i 75/1 położonych w miejscowości Częstoniew-Kolonia gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - organizowanie rajdów rowerowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/310/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/310/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XLI-310-18.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/310/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 2do Uchwały Nr XLI-310-18.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLI/310/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI-309-18.docx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI-309-18.docx"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLI/308/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLI/307/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grójec w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLI/306/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr XLI/305/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XL/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 18 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIX/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 27 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o częściowym unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna