Rejestr zmian w biuletynie

13.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół. Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o częściowym unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o częściowym unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn: Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „przebudowie rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 202/2 w m. Kobylin, gm. Grójec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – umorzenie postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do biodegradacji i odwodnienia odpadów tłuszczowych na dz. nr ewid. 381/3 w Głuchowie, gm. Grójec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. 185/6, 185/10, 185/1, 185/4, 185/13, 185/12 i 185/15 położonych w miejscowości Częstoniew-Kolonia gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego, ustnego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 21/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 20/18 z dnia 01.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 19/18 z dnia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 19/18 z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 18/18 z dnia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 18/18 z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 17/18 z dnia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 17/18 z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 16/18 z dnia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 16/18 z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 15/18 z dnia r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 15/18 z dnia r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 14/18 z dnia 31.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 13/18 z dnia 30.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 12/18 z dnia 30.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 11/18 z dnia 30.01.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr /14 z dnia 06.02.2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 9/18 z dnia 30.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 8/18 z dnia 23.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 7/18 z dnia 23.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 4/18 z dnia 06.01.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 6/18 z dnia 18.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 4/18 z dnia 06.01.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 4/18 z dnia 06.01.2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 3/18 z dnia 05.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 3/18 z dnia 05.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 2/18 z dnia 05.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 2/18 z dnia 05.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 1/18 z dnia 2.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 1/18 z dnia 2.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna