Rejestr zmian w biuletynie

17.04.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPO - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy księgowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 77 w miejscowości Grudzkowola, gm. Grójec, na działkach nr ewid. gruntów 14 i 77/1 położonych w Grudzkowoli, Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 62 w miejscowości Mieczysławówka, gm. Grójec, na działkach nr ewid. gruntów 30/9, 30/10, 30/8, 30/6, 30/4 i 30/2 położonych w Mieczysławówce, Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26803 w miejscowości Kępina, na działce 55/5 na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 77 w miejscowości Grudzkowola, gm. Grójec, na działkach nr ewid. gruntów 14 i 77/1 położonych w Grudzkowoli, Budowę odcinkowego oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 62 w miejscowości Mieczysławówka, gm. Grójec, na działkach nr ewid. gruntów 30/9, 30/10, 30/8, 30/6, 30/4 i 30/2 położonych w Mieczysławówce, Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr 26803 w miejscowości Kępina, na działce 55/5 na terenie gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. do zarządzenia 28.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 68/14 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 67/18 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 63/18 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 66/18 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 65/18 z dnia 03.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 64/18 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Remont drogi gminnej nr 64 w Mieczysławówce oraz utwardzenie działki o nr ewid. 278/15 w Lesznowoli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 63/18 z dnia 30.03.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 62/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Dostawa kruszywa betonowego z recyklingu do celów drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 61/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 60/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 59/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 58/18 z dnia 27.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zalacznik 1
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 57/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 56/18 z dnia 26.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna