Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA dotycząca przetargu nieograniczonego na odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2018-2020: Położenie nieruchomości:m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 78
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w latach 2018-2020: Położenie nieruchomości:m. Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 78
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot: Budowy sieci elektroenergetycznej 15kV Grójec-Tarczyn, odgałęzienie Wysoczyn, RE Kozienice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna