Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Orzeszkowej (prawa strona). Część II – Przebudowa chodnika na działkach 3361, 1784/12, 1784/13, 1784/7 w Grójcu. Część III – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Szkolnej w Lesznowoli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Grójec na lata 2017-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- działki nr 1996/1, 1996/2, 1997/1, 1997/2 i 1998
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca- działki nr 3665/1, 3666/1 i 3667/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu czynności związanych z przetwarzaniem odpadów na działce w m. Głuchów gm. Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC długości 204 m na działkach nr 335/2 i 133/50 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC długości 204 m na działkach nr 132, 331 i 133/18 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrzno-kablowego oświetlenia ul. Leśnej w Lesznowoli na działkach nr 113/14, 113/13, 113/12, 113,/11, 113/10, 113/2, 111/7, 110/11, 109, 110/8, 132, 105, 104, 103, 102/2, 102/1, 101/2, 101/1, 100/2 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC długości 204 m na działkach nr 132, 331 i 133/18 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC długości 204 m na działkach nr 335/2 i 133/50 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Podole budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Podole budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna