Rejestr zmian w biuletynie

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 87/17 z dnia 20.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 86/17 z dnia 20.06.2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 86/17 z dnia 20.06.2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 84/17 z dnia 20.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 84/17 z dnia 19.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 84/17 z dnia 19.06.2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 84/17 z dnia 19.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 82/17 z dnia 13.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 81/17 z dnia 12.06.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudową drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania - Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudową drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna