Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.15.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.14.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.14.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.410.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.409.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2017 rokuw sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.409.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2017 rokuw sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UnrPł.409.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr Pł.409.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 7 grudnia 2017 rokuw sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2018-2029.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grójec na lata 2018–2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY GRÓJEC NA ROK 2018 Nr XL/292/17 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 18 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_oferty_do_wypelnienia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzor_oferty13_01_2017.RTF"
Dotyczy dokumentu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych-2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych- październik 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych- październik 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych-2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna