Rejestr zmian w biuletynie

11.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o częściowym unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Nr 5/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn: Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „przebudowie rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 202/2 w m. Kobylin, gm. Grójec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – umorzenie postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do biodegradacji i odwodnienia odpadów tłuszczowych na dz. nr ewid. 381/3 w Głuchowie, gm. Grójec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. 185/6, 185/10, 185/1, 185/4, 185/13, 185/12 i 185/15 położonych w miejscowości Częstoniew-Kolonia gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego, ustnego na stawkę czynszową lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy ul. Armii Krajowej 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 21/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 20/18 z dnia 01.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 19/18 z dnia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 19/18 z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 18/18 z dnia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 18/18 z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 17/18 z dnia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 17/18 z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 16/18 z dnia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 16/18 z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 15/18 z dnia r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 15/18 z dnia r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 14/18 z dnia 31.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 13/18 z dnia 30.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 12/18 z dnia 30.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 11/18 z dnia 30.01.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr /14 z dnia 06.02.2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 9/18 z dnia 30.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 8/18 z dnia 23.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 7/18 z dnia 23.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 4/18 z dnia 06.01.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 6/18 z dnia 18.01.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 5/18 z dnia 10.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 4/18 z dnia 06.01.2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 4/18 z dnia 06.01.2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 3/18 z dnia 05.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 3/18 z dnia 05.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 2/18 z dnia 05.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 2/18 z dnia 05.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 1/18 z dnia 2.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 1/18 z dnia 2.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ GRÓJEC 2 na dz. nr ewid. 10 w m. Kępina, gm. Grójec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 133/50 i 335/2 oraz 226/13 i 235 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna