Rejestr zmian w biuletynie

22.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 51/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 50/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 49/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 48/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 47/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 46/18 z dnia 20.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 14/18 z dnia 19.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 43/18 z dnia 14.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 42/18 z dnia 13.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 1/15 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 40/18 z dnia 07.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 39/18 z dnia 07.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 38/18 z dnia 01.03.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 37/18 z dnia 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 37/18 z dnia 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 36/18 z dnia 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 35/18 z dnia 27.02.2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 34/18 z dnia 27.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 34/18 z dnia 27.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 33/18 z dnia 27.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 32/18 z dnia 0.01.2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 32/18 z dnia 0.01.2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 31/18 z dnia 02.01.2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 30/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 29/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 28/18 z dnia 15.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 27/18 z dnia 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 27/18 z dnia 14.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 26/18 z dnia 13.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 25/18 z dnia 12.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 24/18 z dnia 12.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 23/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza nr 22/18 z dnia 07.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 4 w Grójcu o powierzchni użytkowej 33,60 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 32 w Grójcu o powierzchni użytkowej 48,60 m² .(z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Placu Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej 26,80 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy Placu Wolności 5 w Grójcu o powierzchni użytkowej 26,80 m² . (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Grójcu przy Placu Wolności 1 : ( z wyłączeniem prowadzenia działalności gastronomicznej)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGK - Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – konserwator terenów zielonych- kierowca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2018

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W przetargu nieograniczonym na: Część I -„Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki” oraz Część II – „Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o grupie kapitałowej - załacznik nr7.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Budowę przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę stacji elektroenergetycznej 110/15/kV Grójec 2 oraz budowę 2 linii kablowych 110kV
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowościach Gościeńczyce, Mirowice, Lisówek i Żyrówek gm. Grójec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w miejscowości Bikówek (gmina Grójec) przy drodze krajowej nr 50, na działce o numerze ewid. 8/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Dostawa kruszywa betonowego z recyklingu do celów drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o grupie kapitałowej - załacznik nr7.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB Z 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PDP 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna