Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

 

Jakie dokumenty:
Wypełniony formularz (IN-1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo zmianę lub wygaśnięcie tego obowiązku (np. kupno-sprzedaż nieruchomości, wybudowanie budynku).


Załączniki:
ewentualnie dokumenty potwierdzające dane wykazane w formularzu (Akt notarialny, decyzja o oddaniu budynku do użytku, itp.)


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
  3. Uchwały Rady Miejskiej w Grójcu w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na poszczególne lata dostępne: menu przedmiotowe/podatki/stawki podatków i opłat lokalnych/podatek od nieruchomości

Opis procedury:
Podatnik składa wypełniony formularz IN-1 w pokoju nr 1 (z miasta Grójec), w pokoju nr 32 (z terenu gminy Grójec) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta.


Termin załatwienia sprawy:
Do 60 dni – wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i terminy płatności.


Opłaty skarbowe:
Nie występuje

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Formularze:
- IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie (zmiana, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2003 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.03.2016 11:22 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:22 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości -" na "Informacja o
nieruchomościach i obiektach budowlanych osób fizycznych
-"

(Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:22 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach -
(Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:22 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach w podatku od
nieruchomości -

(Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:21 Usunięto załącznik Formularz informacji przedstawianych
przez wnioskodawcę.doc

(Maciej Półtorak)
09.03.2016 11:21 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
04.03.2016 10:48 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
05.07.2011 15:03 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.07.2011 15:03 Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawianych
przez wnioskodawcę.doc"

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:53 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:53 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "IN-1 -" na "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości -"

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:52 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach w podatku od
nieruchomości -"

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:52 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach w podatku od
nieruchomości -

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:52 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach -"
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:52 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach -
(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:51 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:51 Dodano załącznik "IN-1 -" (Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:50 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości -

(Rafał Markiewicz)
05.07.2011 14:47 Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
XXX/203/04 -

(Rafał Markiewicz)
30.06.2011 07:57 Edycja dokumentu (Rafał Markiewicz)
21.01.2010 12:01 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:38 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:37Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr
XXX/203/04 - "
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:36Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach w podatku od
nieruchomości - "
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:36Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach - "
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:35Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości - "
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:34 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:32Usunięto załącznik "(IPN-1) Informacja o
nieruchomościach i obiektach budowlanych"
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:32Usunięto załącznik "(IPN-1) Informacja o
nieruchomościach i obiektach budowlanych"
(Maciej Półtorak)
03.02.2005 14:32 Edycja dokumentu (Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:24Dodano załącznik "(IPN-1) Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych"
(Maciej Półtorak)
11.06.2003 21:24Dodano załącznik "(IPN-1) Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych"
(Maciej Półtorak)
09.06.2003 15:17 Utworzenie dokumentu. (Maciej Półtorak)