Grójec, dn.2019-04-26

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Radomiu II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Grójec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Radomiu II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5, 
- Nr 2, w liczbie 5, 
- Nr 3, w liczbie 5, 
- Nr 4, w liczbie 5, 
- Nr 5, w liczbie 5, 
- Nr 6, w liczbie 4, 
- Nr 7, w liczbie 5, 
- Nr 8, w liczbie 1, 
- Nr 9, w liczbie 3, 
- Nr 10, w liczbie 5, 
- Nr 11, w liczbie 1, 
- Nr 12, w liczbie 4, 
- Nr 13, w liczbie 2, 
- Nr 14, w liczbie 2, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 
Komisarz Wyborczy
w Radomiu II
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Joanna Chlebna-Ćwil
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 kwietnia 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach do komisji.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:26.04.2019 16:16
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:26.04.2019 16:16