SP.042.2.2019.KAN

Grójec, dn.2019-04-30

 INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 47,
05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 5/2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

W terminie składania ofert tj. do dnia 10 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 wpłynęło do Zamawiającego 7 ofert. Dnia 11 kwietnia tj. po terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Dnia 30 kwietnia 2019 r. Komisja w składzie:

  1. Jarosław Rupiewicz                    
  2. Iwona Kowalska
  3. Ilona Zmysłowska                       


dokonała oceny złożonych ofert.
Streszczenie oceny i porównania ofert

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów
w kryterium

„Cena”

max. 94 pkt

Liczba punktów w kryterium
„Dodatkowe atuty”

max. 6

Łączna liczba punktów

1.

iCod.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43 – 300 Bielsko - Biała

94 pkt

1 pkt

95 pkt

2.

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Migdałowa 60
61 – 612 Poznań

56,51 pkt

4 pkt

60,51 pkt

3.

TRICELL Piotr Kochański
Ul. Pamięci Katynia 12/32
26 – 600 Radom

52,74 pkt

 

3 pkt

55,74 pkt

            Oferty odrzucone

1.

   Komputer 3000 Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 12
21 – 500 Biała Podlaska

2.

SUNTAR Sp. z o.o.
Ul. Boya Żeleńskiego 5B
33 – 100 Tarnów

3.

MS-IT Miłosz Sękala
ul. Gnieźnieńska 12
70-142 Katowice

4.

CENTRUM KOMPUTEROWE
mgr Robert Syska
Al. Niepodległości 7
05 – 600 Grójec

            Oferty, które wpłynęły po terminie:

5.

Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizera
Ul. Okulickiego 95
37 – 450 Stalowa Wola

Oferty wykluczone: 0
Oferty odrzucone: 4
Oferty, które wpłynęły po terminie: 1

W toku badania przez Zamawiającego złożonych ofert i wyjaśnień ofertą najwyżej ocenioną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, to jest:

Cena  - 94 %
Dodatkowe atuty – 6 %

została oferta złożona przez:  iCod.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43 – 300 Bielsko - Biała
z łączną liczbą 95 pkt.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:30.04.2019 13:30
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:30.04.2019 13:30