UCHWAŁA Nr VII/55/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 212 m2 położonego w mieście Grójec

 
UCHWAŁA Nr VII/55/19

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 29 kwietnia 2019r.

w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 212 m2 położonego w mieście Grójec

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na  nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Grójec, prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w mieście Grójec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 778/1 o powierzchni 0,0212 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą RA1G/00014443/2.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy i Miasta Grójec.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA Nr VII/55/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie nabycia gruntu o powierzchni 212 m2 położonego w mieście Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2019 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż