INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.21.05.2019r.

SP.042.2.2019.KAN  

 

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

W terminie składania ofert tj. do dnia 16 maja 2019 r. do godz. 15.30 wpłynęło do Zamawiającego
15 ofert. 2 oferty wpłynęły po terminie.
Ofertą najwyżej ocenioną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym tj.:
- Cena – 100% jest oferta złożona przez ZAKŁAD POLIGRAFICZNY „Dziamski – Gryska”, Ul. Żeromskiego 10, 62 – 020 Swarzędz z łączną ceną 693,00 zł netto tj. 852, 39 zł brutto.
Oferta Wykonawcy, która zawiera najniższą cenę przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w zapytaniu ofertowym, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
Pozostałe oferty uzyskały niższą punktację. W związku z powyższym nie były sprawdzane w przedmiocie warunków formalnych.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 7/2019 na usługę wydruku plakatów, ulotek oraz naklejek wraz z dostawą na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2019 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż