ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 32 w Grójcu o powierzchni użytkowej 48,60 m² .(z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).

Znak sprawy: ZGK.7150.5.2019 

Grójec, dn.2019-05-22

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na  najem  lokalu  użytkowego  przy ul. Armii Krajowej 32 w  Grójcu o powierzchni użytkowej 48,60 m² .(z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).

Stawka  wywoławcza 25 zł za 1 m² powierzchni lokalu.
Stawka nie obejmuje należnego podatku VAT.

Chętni  przystępujący  do  przetargu  winni  wpłacać  na  konto  bankoweNr  93 9128 0002 2001 0017 5098 0003
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu wadium w wysokości 1000,00 zł.  w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r  do godz. 9 00.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu, a uchylenie  się  od  zawarcia  umowy  spowoduje jego przepadek. Pozostałym  osobom  wadium  zostanie zwrócone w czasie 48 godzin od zakończonego postępowania przetargowego.

Umowa będzie spisana z wygrywającym przetarg w ciągu 7 dni.
Przed zawarciem umowy najmu Wygrywający przetarg jest zobowiązany wpłacić  na  w/w konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznej stawki czynszu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 9 00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9
Wysokość postąpienia 1 zł / m²  lub wielokrotność.

Zaleca się, aby oferent przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z wzorem umowy najmu i stanem technicznym przedmiotowego lokalu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9  w godzinach 7 30 – 15 30  ( tel. 48 664 28 11 ).

 
P.O. Dyrektora
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
  Sylwia Pietrasiewicz
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZGK - Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 32 w Grójcu o powierzchni użytkowej 48,60 m² .(z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2019 07:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż