Grójec, dn.2019-05-23

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2018r.
/stanowi realizację  Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/

L.p.

Nazwisko i imię  lub nazwa

Rodzaj
udzielonej ulgi

Kwota
udzielonej ulgi
w zł

Podstawa prawna

Przyczyna udzielenia ulgi

1 

Cyngot Edward

zwolnienie

 

art. 12 ust.1 pkt.4 lit. a,
ust. 3, 5 i 12 pkt.1,
art.13d ust.1 i 3
ustawy o podatku rolnym

„spełnienie warunków ustawowych”

2 

Cyngot Urszula

zwolnienie

 

art. 12 ust.1 pkt.4 lit. a,
ust. 3, 5 i 12 pkt.1,
art.13d ust.1 i 3
ustawy o podatku rolnym

„spełnienie warunków ustawowych”

3 

Czerwińska Grażyna

odroczenie

 

art. 71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

4 

Kot Wanda
Kot Wojciech

rozłożenie na raty

 

§4 uchwały nr XXIX/222/17
Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27.03.2017r.

 

5 

Maziarczyk Teresa

odroczenie

 

art. 71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

6 

PAKU-BOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

rozłożenie na raty

 

art. 67a § 1 pkt. 2
Ordynacji podatkowej

 

7 

Rosłoń Andrzej

ulga

 

art. 13
ustawy o podatku rolnym

„spełnienie warunków ustawowych”

8 

Siwiec Małgorzata

umorzenie

1.822,00

art. 67a § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej

„uzasadniony ważny interes podatnika”

9 

Spółdzielnia Pracy PRZYSZŁOŚĆ

odroczenie

 

art. 71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

10 

Śledź Anna

odroczenie

 

art. 71 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

11 

Śledź Anna

umorzenie

771,08

§2 ust. 1 pkt. 5 uchwały nr XXIX/222/17
Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27.03.2017r.

„spełnienie warunków
określonych w uchwale”

12 

Zawadzki Tadeusz

rozłożenie na raty

 

art. 67a § 1 pkt. 2
Ordynacji podatkowej

 

 Wykaz podany do publicznej wiadomości, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869).                 

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
  Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2018r. /stanowi realizację Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 12 maja 2011 roku/
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:23.05.2019 15:10
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:23.05.2019 15:10