OBWIESZCZENIE NR OR.0050.108.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka napowietrznej linii oświetleniowej drogi powiatowej nr 1654W w miejscowości Mięsy gm. Grójec, na działkach nr ewid. 8/1 i 80/1 w miejscowości Mięsy

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.23.05.2019r.

GP. 6733. 10. 2019. ID

 

OBWIESZCZENIE NR OR.0050.108.2019

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam że, na wniosek Gminy Grójec, w dniu 23.05.2019r. została wydana decyzja Nr 14/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca: : „Budowę odcinka napowietrznej linii oświetleniowej drogi powiatowej nr 1654W w miejscowości Mięsy gm. Grójec, na działkach nr ewid. 8/1 i 80/1 w miejscowości Mięsy”.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
            Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30,  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE NR OR.0050.108.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę odcinka napowietrznej linii oświetleniowej drogi powiatowej nr 1654W w miejscowości Mięsy gm. Grójec, na działkach nr ewid. 8/1 i 80/1 w miejscowości Mięsy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2019 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż