Wykaz terminów i miejsc zebrań wiejskich oraz przewodniczących zebrań

Zarządzenie Nr BR.0050.107.2019
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
w sołectwach Krobów i Krobów Szymanówek

Na podstawie art. 31 i art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz Statutów Sołectw Krobów i Krobów Szymanówek zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Grójec: Krobów i Krobów Szymanówek.
  2. Wybory winny się odbyć podczas zebrań wiejskich- w miejscach i terminach wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, pod przewodnictwem Radnych Rady Miejskiej w Grójcu wyznaczonych i wskazanych w tym Załączniku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Dariusz Gwiazda

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BR.0050.107.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 21.05.2019 r.

Wykaz terminów i miejsc zebrań wiejskich
oraz przewodniczących zebrań

L.p.

Nazwa sołectwa

Data zebrania

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

Imię i nazwisko przewodniczącego

  1.  

 

 

Krobów

 

 

09.06.2019 r.

 

 

 

15:00

 

„pod wiatą”

przy placu zbaw

na osiedlu

w Krobowie

 

 

Daniel Marcinkowski

 

  1.  

 

Krobów Szymanówek

 

09.06.2019 r.

 

 

 

17:00

 

dom prywatny u Sołtysa wsi
Pana Jana Raka

 

 

Henryk Feliksiak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz terminów i miejsc zebrań wiejskich oraz przewodniczących zebrań
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2019 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż