OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.120.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z orurowaniem infrastruktury sterowniczej PGE we wspólnym wykopie, budowę złącz kablowych SN i nN, budowę stanowiska słupowego Sn oraz budowę linii elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Zalesie gm. Grójec

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.07.06.2019r.

GP. 6733. 20. 2019. ID

 

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.120.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Skarżysko-Kamienna -  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:
„Budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z orurowaniem infrastruktury sterowniczej PGE we wspólnym wykopie, budowę złącz kablowych SN i nN, budowę stanowiska słupowego Sn oraz budowę linii elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Zalesie gm. Grójec”.
Inwestycja zaplanowana została na działkach nr ewid. 73/2, 111, 80, 79, 87, 131, 115/2, 121, 124, 125, 127/3, 65, 66, 67, 38, 64, 63/2, 63/1, 61, 62, 52, 50/5, 49, 90/2, 69/2, 75, 156, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 152/1, 152/2, 216, 211, 210, 221/2, 222 w obrębie geodezyjnym 0042 ZALESIE, jednostka ewidencyjna 140605_5 GRÓJEC - OBSZAR WIEJSKI.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.120.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z orurowaniem infrastruktury sterowniczej PGE we wspólnym wykopie, budowę złącz kablowych SN i nN, budowę stanowiska słupowego Sn oraz budowę linii elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Zalesie gm. Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2019 14:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż