SP.042.2.2019.KAN

Grójec, dn.2019-06-13

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 8/2019 na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

W terminie składania ofert tj. do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 15.30 wpłynęły do Zamawiającego 3 oferty.
Streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty (netto)

Cena oferty
(brutto)

Liczba punktów

1.

Bar Kociołek
Jolanta Grzeszczyk
ul. Olsztyńska 31
26 – 600 Radom

38,88 zł

41,99 zł

66,68 pkt

2.

Catering OK
Maciej Sałek
ul. B.Chrobrego 39
26 – 600 Radom

32,41 zł

35,00 zł

80 pkt

3.

Sefira Daat Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 49
26 – 600 Radom

25,93 zł

28,00 zł

100 pkt

Oferty wykluczone: 0
Oferty odrzucone: 0

W toku badania przez Zamawiającego złożonych ofert ofertą najwyżej ocenioną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, to jest:

Cena  - 100%

została oferta złożona przez: Sefira Daat Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 49, 26 – 600 Radom z łączną ilością 100 pkt.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na usługę cateringu dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:13.06.2019 12:39
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:13.06.2019 12:39