OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.154.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia

GP. 6733. 22. 2019. ID
GP. 6733. 23. 2019. ID
GP. 6733. 24. 2019. ID
GP. 6733. 25. 2019. ID
GP. 6733. 26. 2019. ID

Grójec, dn.2019-07-25

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.154.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami ) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wnioski pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące:

  1. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na częściach działek nr ewid. 185 i 5/4 w miejscowości Uleniec oraz nr ewid. 1 w miejscowości Dębie gm. Grójec.
  2. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na częściach działek nr ewid. 14, 13 i 34 w miejscowości Piekiełko gm. Grójec.
  3. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na częściach działek nr ewid. 90/6, 91, 40/1 i 9/6 w miejscowości Wola Krobowska gm. Grójec.
  4. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 40 mm, na części działki nr ewid. 38 w miejscowości Worów gm. Grójec.
  5. Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE DN 63 mm, na częściach działek nr ewid. 65, 156  i 210 w miejscowości Zalesie gm. Grójec.

 Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.154.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2019 07:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż