OGŁOSZENIE O PRZETARGU Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 2 w Grójcu o powierzchni użytkowej 115,65 m2. (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).

Znak sprawy: ZGK.7150.8.2019

Grójec, dn.2019-07-24

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 2 w Grójcu o powierzchni użytkowej 115,65 m2.
(z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).


Stawka wywoławcza 28,00 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.

Stawka nie obejmuje należnego podatku VAT.
Chętni przystępujący do przetargu winni wpłacać na konto bankowe
Nr 93 9128 0002 2001 0017 5098 0003
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu wadium w wysokości 1.000,00 zł. w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty.
Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu, a uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje jego przepadek. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w czasie 48 godzin od zakończonego postępowania przetargowego.
Umowa będzie spisana z wygrywającym przetarg w ciągu 7 dni.
Przed zawarciem umowy najmu Wygrywający przetarg jest zobowiązany wpłacić na w/w konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznej stawki czynszu.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9
Wysokość postąpienia 1 zł / m2 lub wielokrotność.
Zaleca się, aby oferent przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z wzorem umowy najmu i stanem technicznym przedmiotowego lokalu.
Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu, al. Niepodległości 9 w godzinach 7 30 - 15 30 (tel. 48 664 28 11 ).

 
Dyrektor
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Sylwia Pietrasiewicz
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O PRZETARGU Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Armii Krajowej 2 w Grójcu o powierzchni użytkowej 115,65 m2. (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynku).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2019 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż