OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.156.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowych SN z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Pniewy” i „Grójec 2 – Wilczogórska” wraz z budową złączy kablowych ZK-SN

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.25.07.2019r.

GP. 6733. 21. 2019. ID

 

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.156.2019

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Na podstawie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz.1945 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 kpa zawiadamiam, że na wniosek Dariusza Zielińskiego - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „Budowę linii kablowych SN z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Pniewy” i „Grójec 2 – Wilczogórska” wraz z budową złączy kablowych ZK-SN”.

Wniosek obejmuje działki:

  • nr ewid. 1, 2/2, 2/4, 4 ,6, 8, 10/1, 10/2, 12/2, 21/3, 11/4, 12/1, 13, 19/2, 21/5, 54/1, 102/2, 37/1 i  21/2  w Kępinie gm. Grójec,
  • nr ewid. 13, 77/1 w Grudzkowoli gm. Grójec,
  • nr ewid. 240/2, 241, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249, 251, 250, 252, 253, 254, 242/4, 242/3, 240/1, 62/1, 62/4, 239 w Odrzywołku gm. Belsk Duży,
  • nr ewid.  39,  87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 133, 134, 136, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 179/2, 181, 182/1, 182/2, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203/2, 203/3, 203/4, 204/4, 204/8, 204/10, 205/3, 205/7, 205/9, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 214, 215/2, 216, 229, 230/3, 249/2, 253, 254,255, 256, 257, 262/1, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7,263/1,  263/2, 264, 265/1, 265/2, 266, 267, 285, 295, 296, 297, 299/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308 w Worowie gm. Grójec
  • nr ewid. 8/1, 8/2, 9/3, 10/2, 10/6, 10/7, 12, 20/1, 22/1, 26/1, 32/2,  37/1, 37/2, 38/1, 39/2, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42, 44/2, 44/3, 45, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/3, 52/4, 53, 54,  65/5, 65/7, 67/2, 67/7, 67/8,68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 72/1, 79/1, 79/2, 80/1, 80/3, /80/4, /80/5, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84/2, 84/3, 99/1, 99/2, 100/5, 100/7, 101/2, 101/4, 101/5, 102/2, 102/4, 102/5, 103/2, 103/4, 103/5, 104/2, 104/3, 105/2, 105/4, 105/8, 105/9, 107/1, 108/1, 109/1, 110/2, 110/4, 112/2, 146, 147/1, 147/2, 148/1,  148/2 w Bikówku gm. Grójec,  
  • nr ewid. 187/1, 188/1, 197, 198/1, 198/2, 233/1, 239/1, 240/1, 240/2   w Zalesiu gm. Grójec

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 pokój nr 4 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.156.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowę linii kablowych SN z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Pniewy” i „Grójec 2 – Wilczogórska” wraz z budową złączy kablowych ZK-SN
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2019 14:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż