Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowych SN

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
GRÓJEC
05-600 Grójec
ul. J. Piłsudskiego 47
   Grójec,  05.09.2019 r.
   
GP. 6733. 21. 2019. ID  
   

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.189.2019
w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

              Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami oraz art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, że na wniosek Dariusza Zielińskiego - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, zamierzam wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: „Budowę linii kablowych SN z projektowanego GPZ relacji „GPZ Grójec 2 – Pniewy” i „Grójec 2 – Wilczogórska” wraz z budową złączy kablowych ZK-SN na działkach:

 • nr ewid. 1, 2/2, 2/4, 4 ,6, 8, 10/1, 10/2, 12/2, 21/3, 11/4, 12/1, 13, 19/2, 21/5, 54/1, 102/2, 37/1 i  21/2  w Kępinie gm. Grójec,
 • nr ewid. 13, 77/1 w Grudzkowoli gm. Grójec,
 • nr ewid. 240/2, 241, 245, 246/1, 246/2, 247, 248, 249, 251, 250, 252, 253, 254, 242/4, 242/3, 240/1, 62/1, 62/4, 239 w Odrzywołku gm. Belsk Duży,
 • nr ewid.  39,  87, 88, 89, 90, 91, 92,  94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 133, 134, 136, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 179/2, 181, 182/1, 182/2, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203/2, 203/3, 203/4, 204/4, 204/8, 204/10, 205/3, 205/7, 205/9, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212/1, 212/2, 214, 215/2, 216, 229, 230/3, 249/2, 253, 254,255, 256, 257, 262/1, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7,263/1,  263/2, 264, 265/1, 265/2, 266, 267, 285, 295, 296, 297, 299/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308 w Worowie gm. Grójec
 • nr ewid. 8/1, 8/2, 9/3, 10/2, 10/6, 10/7, 12, 20/1, 22/1, 26/1, 32/2,  37/1, 37/2, 38/1, 39/2, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42, 44/2, 44/3, 45, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/3, 52/4, 53, 54,  65/5, 65/7, 67/2, 67/7, 67/8,68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 72/1, 79/1, 79/2, 80/1, 80/3, /80/4, /80/5, 81/1, 81/2, 82/1,  83/1, 83/2, 84/2, 84/3, 99/1, 99/2, 100/5, 100/7, 101/2, 101/4, 101/5, 102/2, 102/4, 102/5, 103/2, 103/4, 103/5, 104/2, 104/3, 105/2, 105/4, 105/8, 105/9, 107/1, 108/1, 109/1, 110/2, 110/4, 112/2, 146, 147/1, 147/2, 148/1,  148/2 w Bikówku gm. Grójec, 
 • nr ewid. 187/1, 188/1, 197, 198/1, 198/2, 233/1, 239/1, 240/1, 240/2   w Zalesiu gm. Grójec”

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47 - pokój nr 4, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

 

Zamieszczono:

 1. Strona internetowa grojecmiasto.bip.info.pl
 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Belsk Duży
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec
 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pniewy
 5. Tablice ogłoszeń w miejscowościach Bikówek, Grudzkowola, Kępina, Odrzywołek, Worów i Zalesie

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowych SN
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.09.2019 07:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż