INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"

Grójec, dn. 9.09.2019 r.

WI.271.24.2019.KOI-2

 

Informacja o unieważnieniu postępowania
 

Zamawiający -  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 1579) informuje  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu”.

            Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 650.000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

l.p.

Wykonawca

 

Łączna cena brutto

 

Okres gwarancji

1.

Marcin Staciwa Masta Polska

ul. Cedrowa 5

70-001 Ustowo

 

1 168 500,00

72 miesiące

 

2.

SPORT HALLS Sp. z o.o.

Radosław Słaba

ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

997 000,00

72 miesiące

3.

INTERHALL. Sp. z o.o.

ul. Milowicka 1 F

40-312 Katowice

1 107 000,00

48 miesięcy

4.

Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

ul. Puławska 38

05-500 Piaseczno

1 133 989,89

72 miesiące

            Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia co wyczerpuje art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Burmistrz 

...........................

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2019 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż