INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Rozbudowa Budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu".

Grójec, dn. 10 września 2019 r.

WI.271.25.2019.KOI

Informacja o unieważnieniu postępowania
 

Zamawiający -  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) informuje                     o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu”.

Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, iż w wyznaczonym terminie składania ofert tj.  do dnia 10 września 2019 r. , godz. 12:00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. 

Burmistrz 

...........................

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: „Rozbudowa Budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2019 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż